Campus-logo
arkisto
palaute
toimitus
tekstiversio
CIMOn verkkolehti 1/2006 23.3.2006
Pääkirjoitus
Tyttöjen juttu?
Artikkelit
Tuula Gordon ja korkeakoulujen liikkuvuustilastot
Ikkunat auki, mutta ovet kiinni
Tytöt opiskelevat kieliä enemmän kuin pojat, mutta poikien osuus kasvaa
Puolalan koulussa pojat viihtyvät kieliluokilla
Internationell verksamhet saknas i universiteten jämställdhetsplaner
Kansainvälinen harjoittelu naisistuu
Vapaaehtoisjakso saattaa antaa uuden suunnan elämälle
Utrechtin yliopisto kalastaa uusia opiskelijoita – verkolla
Harjoittelijasta uranaiseksi
Kolumni
Lähikuvassa
 
Makasiini
CIMOlta kysyttyä
>> Takaisin etusivulle

Tytöt opiskelevat kieliä enemmän kuin pojat,
mutta poikien osuus kasvaa

Teksti: Sari Saarinen / Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry
Kuva: Kati KoivikkoPerusopetusta koskevat tilastot kertovat, että englanti on ylivoimaisesti suosituin ensimmäinen vieras kieli suomalaiskouluissa: saksaa, ranskaa ja venäjää opiskellaan vuosi vuodelta vähemmän. Suurimmat sukupuolten väliset erot näkyvät ranskan opiskelijoissa, joista suurin osa on tyttöjä. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelijoista lähes puolet on poikia, sen sijaan yläasteella alkavissa valinnaisten B-kielten ryhmissä valtaosa on tyttöjä.

Useimmille A1-kieli on englanti


Peruskoulun 1–6 luokkien oppilaista on poikia hieman yli puolet eli 51,2 %. Opetushallituksen vuosia 1999–2004 koskevien tilastojen mukaan ylivoimaisesti suosituin A1-kieli eli ensimmäisenä aloitettava vieras kieli on englanti. Poikien osuus englannin opiskelijoista noudattaa ikäluokan sukupuolijakaumaa.

Muissa A1-kielissä poikien osuus oppilasmäärästä vähenee. Suurimmillaan ero on ranskassa, jossa poikien osuus on viime vuodet pysytellyt 40 % tuntumassa. Venäjän lukijoissa poikien määrä on ranskan tasolla (41 %), mutta saksan opiskelijoista heitä on jo lähes puolet (47 %). Venäjää opiskelevien poikien osuus on v. 2000 lähtien pienentynyt, kun taas saksan lukijoissa heidän osuutensa näyttää vastaavasti kasvaneen.

Lähes puolet A2-kielen opiskelijoista on poikia

Alakoulussa opiskeltavan vapaaehtoisen A2-kielen oppilasmäärät ovat jatkuvasti pienentyneet. Vuonna 2004 viidennen luokan oppilaista toisen pitkän kielen valitsi enää 30,1 %, mikä on lähes 7 % vähemmän kuin 8 vuotta aiemmin.

Suosituin A2-kielistä on saksa, jota opiskelee joka kymmenes viidesluokkalainen. Seuraavaksi eniten opiskellaan englantia ja ruotsia. Useimmiten vapaaehtoisen kielen valitsee tyttö, mutta poikien määrä kasvaa tasaisesti: vuonna 2004 heidän osuutensa A2-opiskelijoista oli jo 45,8 %.

Poikien määrä kasvaa nimenomaan ruotsin ja saksan opiskelijoissa. Vuonna 2004 ruotsin lukijoista 47,6 % ja saksan lukijoista 47,4 % oli poikia. Ruotsi näyttäisi kiinnostavan poikia nimenomaan vapaaehtoisena kielenä, sillä A2-ruotsia opiskelevien poikien prosentuaalinen osuus on suurempi kuin A1-ruotsia opiskelevien. Ranskan kohdalla tilanne on toisinpäin: pojat opiskelevat sitä useammin A1- kuin A2-kielenä. Vuonna 2004 A2-ranskaa opiskelleista vain 38,5 % oli poikia.

Valinnainen B-kieli kiinnostaa ennen kaikkea tyttöjä

Valinnaisen B-kielen opiskelu alkaa yleensä 8. vuosiluokalta. B-kielten opiskelu on vähentynyt voimakkaasti vapaaehtoisen A-kielen tultua opetussuunnitelmiin vuonna 1994: tuolloin B-kieltä opiskeli 39,4 % 8–9-luokkalaisista, mutta 10 vuotta myöhemmin opiskelijoita oli enää 16,7 %.

Suosituimmat valinnaiset B-kielet ovat saksa ja ranska. B-kielet kiinnostavat tyttöjä selvästi enemmän kuin poikia. Esimerkiksi ranskan opiskelijoista poikia oli vain 22,9 %, saksan 39,5 % ja venäjän 33,1 %.

Murrosikä ja valinnaisaineiden tuntimäärä karsivat kielen opiskelijoita

Luvuista voi päätellä, että kielen varhainen aloittaminen lisää poikien opiskeluintoa, mikä näkyy erityisesti ranskan kielen kohdalla. Valinnaisen B-kielen aloittaminen ajoittuu monesti murrosiän pahimpaan vaiheeseen, jolloin opiskelumotivaatio ei välttämättä ole muutenkaan korkeimmillaan.

Myös uudella perusopetuksen tuntijaolla on ollut vaikutuksensa kielten opiskeluun. Valinnaisaineiden tuntimäärä on uudessa tuntijaossa niin pieni, että useamman kielen opiskelu vaikuttaa merkittävästi muiden aineiden valintamahdollisuuksiin.

Tulosta
Tulosta
ISSN 1458-9907 © Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO, PL 343, 00531 Helsinki, puh. (09) 7747 7033 (vaihde), fax (09) 7747 7064