Etusivu
Esittely
Palaute
Tekijät

 

Webbläromedlet HOMMA HANSKASSA Työelämän suomea är avsett för undervisningen i finska i svenskspråkiga yrkesläroanstalter. Syftet är att ge underlag för träning av de skriftliga färdigheterna i finska. Utgångspunkten är autentiska situationer, material och uppgifter i arbetslivet. Läromedlet består av

  • branschtexter, olika slag av övningsuppgifter och relevanta webblänkar
  • ordlistor
  • grammatik
  • arbetsansökan
  • lärarmaterial

I läromedlet har beaktats att studerande på olika håll i Svenskfinland har mycket varierande kunskaper i finska.