Iholla logo
Iholla logo

Ohjeet opettajalle

Oppimisaihion tarkoituksena on oppia kosmetologin työn kannalta tarvittavaa perusosaamista, oppia erottamaan eri ihotyypit toisistaan ja valitsemaan tietyntyyppiset hoitoaineet eri ihotyypeille. Oppimisaihio koostuu kahdesta eri osasta ihotyypin määrittelemisestä ja hoitoaineiden valitsemisesta.

Ihonhoito oppimisaihiota voi hyödyntää opetuksessa esimerkiksi osana oppituntia tai opintoja täydentävänä tehtävänä. Oppimisaihiossa on myös avoimia oppimistehtäviä, joita voi käyttää esim oppimiskeskusteluissa tai ryhmätöissä.

Oppimisaihio on suunniteltu kauneudenhoitoalan perustutkinnon opetussuunnitelman tavoitteiden pohjalta: ”Opiskelijan on osattava tutkia ihoa havainnoimalla ja tunnustelemalla sekä tehdä asiakkaalle ihoanalyysi. Hänen on osattava määrittää eri ihotyypit. Hänen on osattava ottaa huomioon ihossa tapahtuneet muutokset ja käytettävä anatomian, fysiologian ja ihotautien tietojaan. Opiskelijan on osattava soveltaa hygienian ja tuotetuntemuksensa tietoja suorittamiinsa hoitoihin. Hänen on erotettava ne ihon ongelmat ja sairaudet, joita voi hoitaa kosmeettisesti, ja osattava ohjata asiakas tarvittaessa (ihotauti)lääkärin hoitoon. Opiskelijan on osattava hoitaa asiakkaan ihoa tekemänsä suunnitelman mukaan. Hänen on osattava käyttää eri ihoalueiden hoidoissa perushoitomenetelmiä ja tuotteita tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Hänen on osattava selvittää erilaisten ihon perushoitojen vaikutukset ihoon ja ihmisen hyvinvointiin. Opiskelijan on osattava suunnitella ja toteuttaa ihonhoitotyönsä itsenäisesti. Hänen on osattava ohjata asiakasta ihon suojauksessa ja ihosairauksien ennaltaehkäisyssä. Opiskelijan on osattava myydä asiakkaalleen ihon perushoitoja ja ihonhoitotuotteita. Opiskelijan on käytettävä tuotteita ja tarvikkeita taloudellisesti ja noudatettava kestävän kehityksen periaatteita. ” (Opetussuunnitelma 2000, 47)

Oppimisaihiossa ei ole tekstiosuutta avoimiin kysymyksiin, joten niiden opiskelussa on tarkoituksenmukaista käyttää monipuolisia tiedonlähteitä. Tähän oppimisaihioon on kerätty joitakin linkkejä, joista opiskelija löytää lisätietoa. Lisätietoa on tarkoitus hakea myös Internetistä hakuohjelmien avulla sekä kirjallisuudesta.

Ihonhoito -oppimisaiho on julkaistu Opetushallituksen Edu.fi -verkkopalvelussa, josta se on maksutta kaikkien käytettävissä.