Jaettu johtajuus

Jaetulla johtajuudella korostetaan johtajuuden tiedonluomisen ja vastavuoroisuuden käytäntöjä, jotka kehittävät koulussa osallistumista ja omistajuutta. Rehtorin tehtäviä, valtaa ja vastuuta hajautetaan opettajille, joilla perinteisesti ei juuri ole ollut vastuuta tai valtaa oman opetuksen ulkopuolella koulun kehittämisestä ja hallinnosta. Kouluissa on jo kauan ollut tyypillisesti erilaisia rehtorin työtä tukevia tiimejä, mutta näiden vastuu ja merkitys vaihtelevat; ne voivat olla esimerkiksi koulun juhlan järjestelystä vastaavia tiimejä, joihin vapaaehtoiset opettajat osallistuvat. Parhaiten jaettua johtajuutta edustavat suhteellisen pysyvät tiimit, joilla on sekä valtaa että vastuuta, ja joihin koulun kaikki opettajat periaatteessa osallistuvat. Tiimien todellinen vaikutusvalta perustuu rehtorin toimiin ja raken­teellisiin ratkaisuihin (ja haluun) jakaa johtajuutta sekä tiimin kykyyn omaksua organisatorista asian­tuntemusta ja sitä kautta saada asiantuntijamaista valtaa ja vastuuta sekä edistää koulun kehittämistä.

Lähteet:
Chrispeels, J. & Martin, K. 2002. Four school leadership teams define their roles within organizational and political structures to improve student learning. School Effectiveness and School Improvement,13 (3), 327–365.
Spillane, J.P., Halverstone, R. & Diamond, J.B. 2001. Investigating School Leadership Practice: A Distributed Perspectives. Educational Researcher 30 (3), 23–28.