Johtajuus

Rehtorin tehtävät ja rooli ovat muuttuneet viime vuosina syvällisesti. Jako hallinnolliseen ja pedagogiseen johtajuuteen ei enää ole riittävä, sillä rehtorin tehtävät ovat sekä laajentuneet että muuttuneet itsenäisemmiksi. Johtajuuteen kuuluvat myös uudenlaiset ilmiöt kuten jaetun johtajuuden käytännöt, rehtorin rooli työyhteisönsä innostajana ja kannustajana sekä verkostoituminen. Sivustolle on koottu myös opetustoimen lainsädäntöön liittyvä kokonaisuus.