Opetustoimen lainsäädäntöä

Seuraavassa on esitelty opetustoimeen keskeisesti liittyvää lainsäädäntöä sekä siihen liittyviä keskeisiä oikeustapauksia.