Oppilaiden osallistaminen

Perinteisesti joillakin oppilailla on ollut koulussa myös satunnaisia muita tehtäviä kuin olla oppilas, eli esimerkiksi edustaa koulua urheilukilpailuissa tai soittaa koulun juhlissa. Digitaalisen teknologian käyttö luo oppilaille tällaisten perinteisten osallistumismuotojen lisäksi uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua koulun yhteisiin toimiin muutenkin kuin oppilaan roolissa, esimerkiksi toisten oppilaiden tai opettajien ohjaajina ja tukena sekä osallistumalla koulun tietotekniikan tai tiedottamisen vastuuseen ja toteuttamiseen. Tällaisia käytäntöjä syntyikin tietotekniikan koulukäytön alkuvaiheissa, jolloin oppilailla oli enemmän osaamista kuin opettajilla. Oleellista on, että oppilaiden osaamista käytetään yhteiseksi hyväksi ja näin annetaan tunnustusta myös informaalille osaamiselle. Toisaalta oppilaita voidaan myös tietoisesti kasvattaa tällaiseen vastuuseen esimerkiksi niin, että kaikki oppilaat osallistuvat sovitusti koulun lehden toimittamiseen, tai jonkun kurssin sisältönä on koulun arkisen elämän dokumentointi. Tietoinen ja systemaattinen osallistaminen motivoi oppilaita, vahvistaa sitoutumista koulutyöhön sekä opettaa uudenlaisia tietotyön taitoja ja vastuunottamista.

Lähteet:
Ilomäki, L. ja Lakkala, M. (2011) Koulu, digitaalinen teknologia ja toimivat käytännöt. Teoksessa M. Kankaanranta ja S. Vahtivuori-Hänninen (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II. Jyväskylän yliopisto