Pedagogiset käytännöt

Opetusalan asiantuntijoilla on nykyisin melko samanlaiset käsitykset siitä, mihin suuntaan pedagogisia käytäntöjä pitäisi kehittää. Innovatiivisina pidetyissä työtavoissa oppilaat työskentelevät yhdessä asiantuntijoiden tapaan, suorittavat todenmukaisia, oppilaiden arjestakin tuttuja tehtäviä ja ratkovat haastavia ja avoimia ongelmia. He hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja modernia teknologiaa, luovat yhdessä uutta tietoa ja uusia ratkaisuja sekä laativat konkreettisia tuotoksia prosessin kuluessa.