Rehtori pedagogisena johtajana

Pedagoginen johtajuus on yksi rehtorin keskeinen toiminnan alue, mutta samalla hankala ja monimutkainen. Suomalaisessa koulussa opettajalla on itsenäinen asema, ja opettajan pedagogista asiantuntijuutta ei kyseenalaisteta. Pedagoginen johtajuus edellyttääkin rehtorilta kykyä toimia asiantuntijaorganisaation johtajana, eli kannustajana, edellytysten luojana, innostajana ja esimerkkinä. Tutkimusten mukaan rehtorilla on keskeinen rooli koulun kehittämis­pyrkimysten edistämisessä; juuri rehtorin selkeä ja koulutyöhön integroitu käsitys koulun visiosta tukee opettajien sitoutumista tavoitteisiin. Pedagogisessa johtajuudessa onkin oleellista luoda suunta koulutyölle ja huolehtia siitä, että tässä suunnassa pysytään.

Lähteet:
Harris, A. 2002. Effective Leadership in Schools Facing Challenging Contexts. School Leadership & Management 22, 15–26.
Kruger, M., Witziers, B. & Sleegers, P. 2006. The Impact of School Leadership on School Level Factors: Validation of a causal model. School Effectiveness and School Improvement, 11, (1), 1–20.