Tiedonhankintataidot

Tiedonhankintataito on yksi mediataitojen osa-alueista, ja sen merkitys vain lisääntyy, kun yhä enemmän tietoa siirtyy verkkoon. Tiedonhankintataidot tulevat olemaan tarpeen monissa eri ammateissa, ja siksi onkin tärkeää, että oppijat oppivat käyttämään erilaisia tiedonhankintakeinoja turvallisesti ja monipuolisesti.

Hyvistä tiedonhankintataidoista on hyötyä opettajalle esimerkiksi silloin, kun hän suunnittelee opetusta ja rakentaa sisältöjä sähköisille oppimisalustoille. Oppijat hyötyvät tiedonhankintataidoista esimerkiksi ryhmätöitä tehtäessä ja projektityöskentelyssä.

Tämä osio rakentuu tehtävistä, pienistä johdannoista ja linkityksistä tiedonhankinnan opetusta ja oppimista tukeviin tiedonlähteisiin. Linkitykset on tehty pääosin kahteen portaaliin, joista toinen on pääkaupunkiseudun yhteistyönä syntynyt opettajien tiedonhankinnan portaali TIPO ja toinen suomalaisten yleisten kirjastojen portaali. Lisäksi viitataan Vantaan kaupungin kirjaston portaaliin, jonka nimi on Informaatiolukutaitoa lukio-opetukseen.