Tietotekniset ratkaisut

Tietoteknisillä ratkaisulla tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, joita tvt:n toimiva käyttö koulussa edellyttää: laitteita ja ohjelmia, niiden tarkoituksenmukaisuutta ja saatavuutta, opettajien ja oppilaiden osaamista sekä pedagogista ja teknistä tukea teknologian käyttöön.