Tvt:n perustaitojen opettamisen lähtökohtia

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppimisen tukena on parhaimmillaan yhteisöllistä toimintaa, ja osaamisen jakamisella on siinä keskeinen rooli. Oman osaamisen jakaminen toisille nopeuttaa hyvien käytänteiden ja toimintatapojen leviämistä. Kun jaat omaa osaamistasi, opit itsekin enemmän. Uskalla myös kysyä apua tarvittaessa – yhdessä pohtimalla moni asia selviää helpommin. Kun opit jotakin uutta, kerro se myös muille.

Opettajat luonnollisesti jakavat omaa osaamistaan oppimistilanteissa oppijoille, mutta on hyvä muistaa, että sama toimintatapa toimii molempiin suuntiin. Myös oppijoilla on paljon osaamista jaettavaksi muille.

Tieto- ja viestintätekniikan oppimistilanteissa opettajan ja oppijan roolit saattavat myös vaihtua. Eri ihmisten erilaista osaamista kannattaa hyödyntää oppimistilanteiden suunnittelussa. Tilanteeseen osallistuvilla on tällöin oltava yhteinen käsitepohja ja ymmärrys toiminnan tavoitteista.

Seuraamalla oheisia askelia ja jäsentämällä opetusprosessin niiden mukaisesti luot oppijoille hyvän pohjan tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitojen oppimista varten.