Tvt:n tarkoituksenmukaisuus

Käytössä olevan teknolo­gian on oltava tarkoituksenmukaista siihen käyttöön, johon sitä suunnitellaan. Teknologian tarjoumat eli toimintamahdollisuudet vaikuttavat siihen, miten hyvin teknologia toimii eri käyttötilanteissa, ja teknologia jo sinänsä suuntaa toimintaa tiettyihin toimintatapoihin. Esimerkiksi sosiaalisen median sovellusten tarjoumat ovat erilaisia: Facebook ylläpitää sosiaalisia suhteita, YouTube tarjoaa julkaisukanavan ja Twitter nopean ajatusten ja pienten tiedotusten välittämisen keinon. Koulussa tarkoituksenmukaisuus on esimerkiksi sitä, että kannettavat tietokoneet tukevat koulun ulkopuolella tehtäviä projekteja paremmin kuin kiinteät luokkakoneet, ja Google Docsilla kirjoittaminen tukee tekstien yhteistä tuottamista paremmin kuin Wordillä kirjoittaminen.

Käytössä on oltava riittävästi laitteita ja sovelluksia, joiden tulee lisäksi olla helposti saatavilla. Usein riittävyys ei tarkoita samaa kuin hyvin suuri määrä tietokoneita, sillä sijoittamalla koneita oikealla tavalla voidaan jakaa resursseja. Esimerkiksi projektitöissä jokaista pienryhmää kohden saattaa riittää yksi kone. Yleensä parhaat laitteiden sijoittamisenratkaisut perustuvat opettajien yhteisiin sopimuksiin ja tukevat erilaisia käyttömuotoja: perinteisiä tietokoneluokkia, kannettavia tietokoneita, kiinteitä laitteita käytävillä ja kirjastotiloissa jne. Vain yhdessä tavassa pitäytyminen estää monimuotoista käyttöä.