Koulun vision merkitys

Yhteisellä visiolla on tutkimusten mukaan suora yhteys siihen, miten hyvin koulun kehittämishankkeiden tulokset jäävät pysyviksi, ja samaten siihen, miten hyvin opettajat sitoutuvat tavoitteisiin. Oleellista ei ole se, osaavatko kaikki opettajat toistaa vision täsmälleen samoin sanoin vaan se, kuvaavatko he visiota samansuuntaisesti. Joskus visiota ei esimerkiksi tunnisteta lainkaan tai se on vain rehtorin mielessä tai kuvauksena koulun opetussuunnitelmassa. Vision luomisen pitää siis olla yhteistä, säännöllistä ja jatkuvaa työtä, joka näkyy myös koulun arjessa niin, että arkinen koulutyö konkretisoi visiota.

Esimerkki Kasavuoren koulun visiosta

Kauniaisten suomenkieliesessä koulutoimessa on tehty pitkäjänteistä tulevaisuustyötä jo vuodesta 1985. Projektin nimeksi on vakiintunut Unelmakoulu, jonka keskeisinä toimintaperiaatteina ovat: yhteisöllisyys, jaettu johtajuus ja kestävä kehitys.

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään laajamittaisesti luontevana osana arjen toimintaa. Koulun sisäinen intra tiedotuskanavineen on olennainen osa toteutusta. Tietotekniikkapalveluiden toteutuksessa on pyritty hyödyntämään tehokkaasti vanhempaa laitekantaa käyttäjälähtöisesti.

Lähteet::
Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change (3. painos). London: Routledge Falmer.
Hargreaves, A. (2003). Teaching in the Knowledge Society. Education in the age of insecurity. United Kingdom: Open University Press.