Yhteiset tietokäytännöt

Koko koulun yhteisiä, sekä opettajia että oppilaita koskevia tietokäytäntöjä ovat esimerkiksi koulun yhteisen historian tallentaminen niin, että sekä opettajat että oppilaat osallistuvat tekemiseen ja työt julkaistaan koulun lehdessä tai koulun verkkosivuilla. Tvt:n käytöstä tehtävät sopimukset ja yhteiset mallit ovat samaten tyypillinen osa yhteisiä tietokäytäntöjä. Uusi digitaalinen teknologia on tehnyt välttämättömiksi yhteiset, koko koulua koskevat säännöt välineiden ja ohjelmien käytöstä. Nämä edustavat teknisiä tietokäytäntöjä perustasolla, välttämättömiä mutta eivät riittäviä. Tietokäytännöt ovat oppilaiden tiedon käsittelyn kannalta entistä oleellisempia, ja näitä käytäntöjä opitaan parhaimmillaan osana mielekästä opetuskokonaisuutta, esimerkiksi haettaessa, muokattaessa tai arvioitaessa tietoa. Nämä käytännöt ovat kuitenkin vielä uusia sekä oppilaille että opettajille, ja usein opetustilanteissa tietokäytäntöjen ohjaus sivuutetaan. Yhteisiä sopimuksia voisi olla esimerkiksi lähteiden käytön ja tietojen kopioinnin linjauksista tai yhteisistä malleista projekti- ja tutkimustehtävistä raportoitaessa. Oleellista on, että jokainen opettaja ei käytä ja opeta omia mallejaan, vaan opettajat yhteisesti sopivat keskeisistä tavoista toimia tiedonkäsittelyn tehtävissä.

Erityisesti Internetin käyttöön liittyvät ongelmat edellyttävät opettajilta yhteisiä päätöksiä siitä, miten oppilaita ohjataan tietotyössä, esimerkiksi kopioimisen estämisessä ja eettisessä sosiaalisen median käyttämisessä. Monet tietotyökäytännöt edellyttävät myös pedagogisten toimintatapojen uudistamista. Esimerkiksi miksi-kysymyksiin tai ongelmamuotoisiin projektiaiheisiin ei ole yleensä mahdollista vastata pelkällä kopioidulla vastauksella, vaan tietoja on etsittävä useammasta lähteestä ja niitä on yhdisteltävä ja arvioitava.

Lähteet:
Ilomäki, L. ja Lakkala, M. (2011) Koulu, digitaalinen teknologia ja toimivat käytännöt. Teoksessa M. Kankaanranta ja S. Vahtivuori-Hänninen (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II. Jyväskylän yliopisto.
Rantala, L. (2009). Digital litercies as school practices. In S.Talja & A Lloyd (Eds.) Practising information literacy: Bringing theories of learning, practice and information literacy together. Wagga Wagga: Centre for Information Studies.