MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Kurt Högnäs
Född:
2.2.1931
Bosatt:
I Kristinestad
Yrke:
Författare, pensionerad lektor
Utbilding:
Fil.lic.
"Man brukar ibland säga att författare ständigt skriver på samma bok, men på olika sätt och ur varierande perspektiv."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare