MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Thomas Warburton
Född:
1.1.1918
Bosatt:
I Helsingfors
Yrke:
Pensionerad, f.d. förlagsredaktör på Schildts
Utbilding:
Studentexamen, forststudier vid Helsingfors universitet
"Jag tror att man oftast skriver för att klargöra någonting för sig själv, så att man först efteråt förstår vad man egentligen har tänkt, eller varför. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare