MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Irmelin Sandman Lilius
Född:
14.6.1936
Bosatt:
Hangö. Och Tulavall.
Yrke:
Utbilding:
SLäroverk, självstudier
"Språk är inte bara ord. Det är också tystnad. Det är tonfall, melodi. Språk kan vara farligt vapen. Det kan vara välsignelse. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare