MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Lars Huldén
Född:
5.2.1926
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Student år 1944, inledde studierna vid Helsingfors universitet senare samma år, disputerade i nordisk filologi år 1957 med avhandlingen Verbböjningen i Österbottens svenska folkmål 1.
"Eftersom jag har haft två linjer i livet, författarskapet och den akademiska linjen, har det varit lättare att klara sig. De perioder när jag inte haft litterära idéer har jag satsat på det akademiska."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare