MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Kristina Björklund
Född:
16.1.1941
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Studerat nordiska språk, svensk litteratur och engelsk filologi vid Helsingfors Universitet. Disputerade 1982 med doktorsavhandlingen "Riki och den förtrollade vägen. Studier i Oscar Parlands berättarkonst".
"Till författarskapets goda sidor hör den stora uppmärksamheten som varje ny finlandssvensk bok får i de svenskspråkiga medierna."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare