MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Curt West

Bild: Curt West
Namn:
Curt West
Född:
24.11.1959
Bosatt:
Pojo
Yrke:
Utbilding:
Fil. mag. (biologi), med. lic.
Verk:
  • Teaterskolan (dikter). Scriptum 1990.
  • Regnskog (dikter). Söderströms 1992.
  • Glad (dikter). Söderströms 1994.
  • Bränd (dikter). Söderströms 1996.
  • Jord, hon och fädren i våra hav (dikter). Söderströms 1998.
  • Ritaren (dikter). Söderströms 2001.
  • Capo - en berättelse om en häst (barnbok). Söderströms 2002.
  • Taecken (dikter). Söderströms 2003.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
Vad vill du med ditt författarskap?
  • Uttrycka mig.
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
  • Naturen, mina barn, musik, syn- och ljudintryck med mera.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?