MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Carita Nyström
Född:
20.2.1940
Bosatt:
Sedan 1981 bosatt i Korsnäs, söder om Vasa. Före det bott i Vasa, Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Student i Vasa 1957, studier i svensk litteratur, nordisk filologi, engelska vid Helsingfors universitet, fil. kand-examen 1968. Fri författare & kulturjournalist sedan 1979.
"Jag vill fånga in allt detta flyktiga som omger oss i livet, som går igenom oss, som vi genomgår."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare