MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Solveig Emtö
Född:
8.9.1927
Bosatt:
Jakobstad
Yrke:
Utbilding:
Fyra år folkskola, sedan kom kriget. Är självlärd bland annat inom psykologins område. Har alltid slukat böcker och lärt sig bäst genom livets skola
"Som ung ville jag skriva om något vackert. Jag upplevde en stor förändring under kriget. Först var allt vackert och lugnt, sedan kom kriget och allt blev fult med ens."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare