MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Claes Andersson
Född:
30.5.1937
Bosatt:
Esbo
Yrke:
Författare (tidigare även verkat som politiker och psykiater)
Utbilding:
Med. lic. 1962, psykiater 1969 (Terapeiafonden), har även studerat lite statsvetenskap men har ingen examen i ämnet.
"När man skriver lyrik använder man sig både av det rationella och det tre- till fyraåriga barnet i sig. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare