MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Kerstin Lindman-Strafford
Född:
30.5.1939
Bosatt:
I London, England
Yrke:
Kulturjournalist
Utbilding:
HuK, Åbo Akademi, MA, University of Washington, Seattle, USA
"Jag vill väcka intresse för frågeställningar utanför det trångt finländska och särskåda gestalter som format en identitet utanför eller i transithallen, vilket troligen gäller mig själv."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare