MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Robert Åsbacka

Bild: Robert Åsbacka
Namn:
Robert Åsbacka
Född:
8.2.1961
Bosatt:
Malmköping, Sverige
Yrke:
Författare
Utbilding:
Fil.mag., forskarutbildning
Verk:
  • Med tungorna hängande (dikter). Författarnas andelslag 1988.
  • Figurer (kortprosa). Författarnas andelslag 1989.
  • Ögats bok (roman). Författarnas andelslag 1992.
  • Döbelns gränd (roman). Schildt 2000.
  • Fallstudie: En berättelse om materialanskaffning (roman). Schildt 2004.
  • Kring Torget i Skoghall (roman) Schildts 2006.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
  • Humor och hierarkier.
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?