Puhdistuspalvelualan ergonomia

Harjoitukset

Oikealla ergonomialla vähennät ylirasittumista ja huonoja työasentoja, jotka voivat johtaa selän, niskan, hartioiden, käsien ja jalkojen vaivoihin. Nämä vaivat voivat haitata niin työn tekoa kuin vapaa-ajan viettoa. Oikeiden työasentojen oppiminen onkin tärkeää alusta lähtien. Sopiva työn tauotus ja oman kunnon ylläpitäminen liikkumalla myös työajan jälkeen edistävät työssä jaksamista.

Huonoista työasennoista johtuva rasittuminen tai nivelten kuluminen voi viedä vuosia, joten vaivat tulevat esille hitaasti. Tästä syystä työtä voidaan tehdä huonoissa asennoissa pitkäänkin eikä motivaatiota oman työn ergonomian tarkasteluun ole välttämättä helppo löytää. Työterveyslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan siivooja työskentelee edelleen esimerkiksi lähes puolet työajasta kädet hartiatason yläpuolella. Puolet tutkituista oli kokenut niska-hartiaseudun kipuja viimeisen vuoden aikana ja neljäsosa kipua käsissä ja olkapäissä.

Oppimisaihion avulla selviää, miten ergonomia vaikuttaa fyysiseen kuormittumiseen työssä. Ergonomia tuodaan esille erilaisten työtehtävien kautta. Ne havainnollistavat, mitkä lihasryhmät ja nivelet voivat ylirasittua puhtausalan töissä ja miten sitä voidaan välttää. Tämän jälkeen tietoa voidaan soveltaa muihin töihin niitä itse tehtäessä tai muita opastettaessa.

On kuitenkin muistettava, että työasennot ja työmenetelmät eivät yksinään määrää fyysisen kuormittumisen suuruutta. Siihen vaikuttavat myös yksilölliset tekijät, kuten fyysinen kunto, ravinto, paino, terveys, elpymistauot ja taukoliikunta. Yksilön kohdalla liikuntaelinvaivojen syntymistä on mahdoton ennustaa.

Moppaus Taakan nostaminen Yläpölyjen pyyhintä
Testaa työkuntosi Lisätehtävät