Puhdistuspalvelualan ergonomia

Lisätehtäviä

Oppimistehtäviä liittyen edellisiin simulaatioihin. Pääpaino opitun suuntaaminen tämän hetken töihin, jota tekee tai on tehnyt, käytännön työelämän työtehtävissä.

Yleisesti ergonomiaa käsitteleviä oppimistehtäviä:

Moppauksen ergonomiaan liittyviä oppimistehtäviä:

Nostamiseen liittyviä tehtäviä:

Pyyhintään liittyviä tehtäviä: