Puhdistuspalvelualan ergonomia

Ohjeet opettajalle

Oikeat työasennot, ergonomisten apuvälineiden käyttö, työkykyä ylläpitävä elpymisliikunta ja oman työkyvyn ylläpito kuuluvat puhdistuspalvelujen hyvään hallintaan. Tämä oppimisaihio soveltuu näiden asioiden opiskeluun, kertaukseen tai johdannoksi aihealueeseen. Ylläpitosiivousmenetelmien tunteminen ja opiskelijan omat kokemukset siivoustyöstä tukevat ja syventävät oppimista. Aihio soveltuu itseopiskeluun, ohjattuun verkko-opiskeluun ja luokkahuonetyöskentelyyn.

Aihion oppimisympäristöjen simulaatioissa opiskelija voi interaktiivisen ohjelman avulla harjoitella oikeaa ergonomiaa eri työtehtävissä ja simuloida eri työtapojen vaikutusta fyysiseen kuormittumiseen. Valinnoista saatava palaute esittää tiivistetysti ergonomiaan liittyvän teoriatiedon. Oppimisaihio sisältää myös testejä, joiden avulla opiskelija voi testata omaa työkuntoaan, sekä lisätehtäviä, joiden avulla aihioon liittyviä asioita voi pohtia oman työn kannalta.

Siivoustyö on keskiraskasta ja edellyttää hyvää työkuntoa, jotta voimia riittäisi myös vapaa-ajalle. Hyvä ergonomia ei kuitenkaan yksin riitä. Opetuksessa on myös hyvä korostaa, että työntekijän jaksamiseen vaikuttavat fyysisen kuormituksen lisäksi psyykkinen ja sosiaalinen kuormitus. Liiallinen tai liian vähäinen kuormitus voidaan kokea jaksamista heikentävästi.

Aihion lisäksi opettaja voi käyttää apuna muuta materiaalia, kuten oppikirjoja, lehtiartikkeleita ja videoita.