Puhdistuspalvelualan ergonomia
Käsikirjoitus:
Tarja Kujala
tarja.kujala@kolumbus.fi
Tuottaja:
Ulriikka Savela-Huovinen
Asiantuntijat:
Lea Lakio ja Tuula Sumkin, Opetushallitus
Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos
Tuotanto:
Zento Oy
Lähdeviitteet:
Cedercreutz, G. & Hanhinen, H. 2005. Niska, selkä ja työ. 2. uudistettu painos.
Hopsu, L., Degerth, R. & Toivonen, R. 2004. Liansidontakyvyltään erilaisten moppausmenetelmien kuormittavuus ja vaikutus sisäilman laatuun. Työterveyslaitos.
Hopsu, L. & Kukkonen, R. 2004. Puhtaus ja palvelu syntyy hyvästä työkyvystä. Puhtaus&Palvelusektori 1: 18-19.
Hopsu, L. & Kukkonen, R. 2004. Venyy ja taipuu muttei taitu. Puhtaus&Palvelusektori 3: 6-8.
Hopsu, L. & Kukkonen, R. 2004. Märkien menetelmien käyttö kuormittaa siivoojia. Puhtaus&Palvelusektori 4: 22-23.
Hopsu, L. & Kukkonen, R. 2004. Moppaustekniikoissa yhä opittavaa. Puhtaus&Palvelusektori 7: 36-39.
Hopsu, L. & Kukkonen, R. 2004. Oma kunto kullan kallis. Puhtaus&Palvelusektori 8: 3-4.
Hopsu, L. & Kukkonen, R. 2005. Saako siivooja olla hyvässä kunnossa. Puhtaus&Palvelusektori 3: 14-15.
Kujala, T. (toim.) 2005. Siivoustyön käsikirja. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 1:7. 18. uudistettu painos.
Kujala, T. & Wilkman, A. 2006. Jokainen siivota osaa? Ammattisiivouksen historiaa 1950-2000. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 3:5.
Kukkonen, R. 2004. Nostotekniikka punnitsee ammattitaidon. Puhtaus&Palvelusektori 2: 28-30.