ASTEL - TEKIJÄNOIKEUDET

Tämä oppimateriaali on laadittu ASTeL -hankkeessa (Arithmetics Science, Technology, eLearning). Hanketta ovat rahoittaneet Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteollisuus, SET ry, Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos sekä Opetushallitus)

ASTeL oppimateriaaliin kuuluvia www-sivuja voi käyttää yleissivistävän koulun ja opettajankoulutuksen oppimateriaalina. Sivujen kopioiminen on tekijänoikeuslain (0/61, muut. 897/80) ja valokuvauslain (05/61, muut. 898/80) mukaisesti kielletty. Yksittäisiä sivuja voi tulostaa omaan käyttöön. Jos materiaalissa olevia kuvia käytetään toisessa yhteydessä, irti alkuperäisestä kontekstista, niin kuvittajalla on oikeus saada korvaus ja kuvien uudelleen käytöstä on sovittava erikseen kuvien tekijän kanssa.

Materiaaliin kuuluu kolme osamateriaalia ja materiaalin laatimisessa ovat olleet mukana:

  1. Didaktinen materiaali esittelee erilaisia luonnontieteiden opetuksen työ- ja arviointitapoja, opetuksen ja opiskelun periaatteita sekä näihin liittyviä oppimisen psykologian ja tieteenfilosofian taustoja. Materiaalin laatijaryhmä: Jari Lavonen (teksti), Veijo Meisalo (teksti), Mika Suhonen (kuvitus), Juho Anttonen (kuvitus)
  2. Opettajan materiaali: Fysiikan ja kemian tiedonalan materiaali, jossa tarkastellaan fysiikan ja kemian perusilmiöitä, rakenteita ja malleja. Teksti on kirjoitettu erityisesti luokanopettajille. Kalle Juuti (teksti), Veera Kallunki (teksti), Tuula Kuivalainen (teksti), Jari Lavonen (teksti), Veijo Meisalo (teksti), Anniina Mikama (piirroskuvitus, animaatioiden kuvitus), Mika Suhonen (valokuvat), Jukka Lepikkö (animaatiot), Jyri Jokinen (valokuvat)
  3. Oppilaan materiaali: Peruskoulun luokkien 4-6 oppilaille suunnattu fysiikan ja kemian tiedonalan oppimateriaali. Jyri Jokinen (teksti, valokuvat), Anniina Mikama (piirroskuvitus), Mika Suhonen (valokuvat), Jukka Lepikkö (animaatiot, pelit, www-toteutus).