12. Unelma lottovoitosta

Lue ensin teksti kokonaan. Tutustu myös tekstin sanastoon ja konditionaalin muodostukseen ja käyttöön. Tämän jälkeen voit käydä tekstin läpi lyhyissä jaksoissa ja vastata monivalintatehtäviin.

Lukutekstin

ainakin     at least
ajatella, ajattelen, ajatteli, ajatellut     think
ammatti, ammati-, ammatti-     profession
anoppi, anopi-, anoppi-     mother-in-law
asunto-osake, -osakkee-, -osake-     flat, apartment (in a housing corporation owned house)
Ateena     Athens
ei koskaan     never
ei mitään muuta     nothing else
ei vuosikausiin     not for years
eläkeikä, -iä-, -ikä-     age of retirement
elää, elän, eli, elänyt     live
ensiksi     first
entä sinä?     what about you?
erottaa, erotan, erotti, erottanut     discard, dismiss, sack; separate
haaveilla, haaveilen, haaveili, haaveillut     dream
harrastaa, harrastan, harrasti, harrastanut     take an interest in
heittää, heitän, heitti, heittänyt     throw
henkinen, henkise-, henkis-     spiritual
ihana, ihana-     wonderful
ilman muuta     naturally, without question
innostunut, innostunee-, innostunut-     enthusiastic
itsenäinen, itsenäise-, itsenäis-     independent
jako (on jaossa)     distribution (is distributed)
jokainen, jokaise-, jokais-     each; every; everyone
joskus     sometimes
juuri     just
jäljellä     left
järki, järje-, järke-     sense
jättää, jätän, jätti, jättänyt     leave
jäädä, jään, jäi, jäänyt     stay
kahvitauko, -tauo-, -tauko-     coffee break
kaksio, kaksio-     two-room flat (apartment)
kalusto, kalusto-     piece of furniture
kaveri, kaveri-     pal, friend
kehittää, kehitän, kehitti, kehittänyt     develop
kerran     once
kerrankin     for once; at last
keskus, keskukse-, keskus-     centre
kesämökki, -möki-, -mökki-     summer cottage
kulttuuri, kulttuuri-, kulttuuri-     culture
kunnolla     properly
kuponki, kupongi-, kuponki-     coupon
kuvitella, kuvittelen, kuvitteli, kuvitellut     imagine; fancy
kyyti, kyydi-, kyyti-     lift; ride
käyttää, käytän, käytti, käyttänyt     use
käyttö, käytö-, käyttö-     use
lainata, lainaan, lainasi, lainannut     borrow; lend
lakiasiaintoimisto, -toimisto-     lawyer´s office
loma, loma-     holiday, vacation
lopettaa, lopetan, lopetti, lopettanut     quit
lotota, lottoan, lottosi, lotonnut     do Lotto (number-guessing pool)
lottovoitto, -voito-, -voitto-     Lotto (number-guessing pool) win
luultavasti     probably
maailma, maailma-     the world
mahtua, mahdun, mahtui, mahtunut     be enough room; fit
melkein     almost
merkitä, merkitsen, merkitsi, merkinnyt     mean; mark
musiikkielämä, -elämä-     musical life
muutama     a couple of
myöhemmin     later
naapuri, naapuri-     neighbour
nähtävyys, nähtävyyde-, nähtävyyt-     sight
nähtävä     to be seen
olla tarpeen     be needed
oma, oma-     own
omakotitalo, -talo-     one-family (detached) house
opintolaina, -laina-     study loan
pankki, panki-, pankki-     bank
perhe, perhee-, perhe-     family
perustaa, perustan, perusti, perustanut     set up, establish, launch; found
potti, poti-, potti-     pot
puoli, puole-, puol-     side
puutarha, puutarha-     garden
päin (jotakin)     towards, in the direction of
päästä     after
päävoitto, -voito-, -voitto-     first prize
rauhallinen, rauhallise-, rauhallis-     peaceful
Rooma     Rome
saada, saan, sai, saanut     get; receive; obtain
saattaa, saatan, saattoi, saattanut     may
seuraava, seuraava-     next
sohva, sohva-     sofa
suunnitella, suunnittelen, suunnitteli, suunnitellut     plan
säästää, säästän, säästi, säästänyt     save; spare
tarkkaan     carefully
tavara, tavara-     things, stuff
tavata, tapaan, tapasi, tavannut     meet
tehdä, teen, teki, tehnyt     do; make
tietysti     of course
tilalle     in the place of (substitute a thing)
todennäköinen, todennäköise-, todennäköis-     probable
tuhlata, tuhlaan, tuhlasi, tuhlannut     waste
tulla, tulen, tuli, tullut     come
turhaan     in vain
tutustua, tutustun, tutustui, tutustunut     get to know, familiarize o.s. with
työllistää, työllistän, työllisti, työllistänyt     employ
työnteko, -teo-, -teko-     employment, work
työpaikka, -paika-, -paikka-     job; post; work place
työskennellä, työskentelen, työskenteli, työskennellä     work
uneksia, uneksin, uneksi, uneksinut     dream
unelma, unelma-     dream
Venetsia     Venice
viedä, vien, vei, vienyt     take; bring; lead
voida, voin, voi, voinut     be able to, can
voittaa, voitan, voitti, voittanut     win
vuokrata, vuokraan, vuokrasi, vuokrannut     rent
Wien     Vienna
yhdessä     together
yhteinen, yhteise-, yhteis-     joint; common
yhtäkkiä     suddenly
ymmärtää, ymmärrän, ymmärsi, ymmärtänyt     understand
yritys, yritykse-, yritys-     firm, enterprise; trial