nipistelyn aloitus
nipistelyn aloitus
poikkileikkaus
poikkileikkaus
seinämän rakentaminen
seinämän rakentaminen
yhdistäminen
yhdistäminen