Opettajien verkostoituminen

Opettajien verkostoituminen on yhä varsin vähäistä lukuunottamatta opettajia, joille se on työn vuoksi suoraan välttämättöntä, esimerkiksi erityisopettajille tai opoille. Useimmat opettajat tekevät omassa koulussaan yhteistyötä muiden opettajien kanssa, mutta ulkoinen verkostoituminen puuttuu. Sitä ei tarvita, ei ehkä osata tai se ei luontevasti tunnu sopivan työhön. Verkostoituneet opettajat ovat kuitenkin tyytyväisiä ulkoiseen yhteistyöhön: se rikastaa omaa osaamista, antaa ideoita ja ajatuksia ja osaltaan tuo ammatillista yhteistyötä yksintyöskentelyyn.

Verkostoitumisen tukeminen on sekä koulun että muiden opettajien ammatillisesta kehittämisestä vastaavien vastuulla, ja verkostoitumisesta voisikin tulla yksi täydennyskoulutuksen muoto. Oman blogin tai verkkosivun ylläpito on opettajalle yksi tapa verkostoitua koulun ulkopuolelle.