Yhteistyökäytännöt


Kuva: Tiina Korhonen/ Koulumestarin koulu

Opettajayhteisö työyhteisönä on muuttunut intensiivisissä, koko koulun kehittämiseen tarkoitetuissa teknologiahankkeissa ja -kokeiluissa. Perinteiset yhteisöt, joissa opettajat toimivat yksin ja oman aiheensa itsenäisesti toimivina asiantuntijoina, muuttuvat yhteistyön, jakamisen ja yhteisten visioiden yhteisöiksi.

Kouluilla, ja erityisesti rehtoreilla, on paljon mahdollisuuksia rakentaa käytäntöjä opettajien yhteistyön lisäämiseksi kohdentamalla resursseja uudella tavalla ja kehittelemällä avoimin mielin uusia ratkaisuja.

Lähteet:
Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola & Lehtinen, E. 2004. Communities of networked expertise: Educational and professional perspectives. Amsterdam: Elsevier.
Ilomäki, L. 2008. The effects of ICT on school: teachers' and students' perspectives (pdf). Doctoral dissertation, University of Turku, Series B, Humaniora, 314.
Ilomäki, L. ja Lakkala, M. (2011) Koulu, digitaalinen teknologia ja toimivat käytännöt. Teoksessa M. Kankaanranta ja S. Vahtivuori-Hänninen (Toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II. Jyväskylän yliopisto.