Esimerkkejä yhteisistä tietokäytännöistä

Seuraavassa on esitelty kaksi esimerkkiä koulun yhteisistä tietokäytännöistä.

Oppilaiden tvt-taidoista huolehtiminen

Minimitasolla koulun yhteisiin tietokäytäntöihin kuuluu huolehtia siitä, että kaikki oppilaat saavat riittävät taidot hyödyntää nykyaikaisia digitaalisia työvälineitä omassa työskentelyssään. Tämän varmistamiseksi koko koulun tasolla on syytä tehdä yhteiset sopimukset siitä, miten taitojen edistämisestä huolehditaan riippumatta yksittäisten opettajien henkilökohtaisista painotuksista ja mieltymyksistä.

Joissakin kouluissa on koko koulun tasolla sovittu esimerkiksi, että alakoulussa kaikilla oppilailla on tietyllä luokka-asteella (esim. 3. ja 4. luokalla) pakollinen jakso tieto- ja viestintätekniikkaa ja yläkoulussa kaikissa oppiaineissa käytetään tavallisimpia toimisto-ohjelmia mahdollisuuksien mukaan. Alakoulun pakollisilla jaksoilla opetellaan yleensä perusasiat tietokoneen, verkon, sähköpostin ja toimisto-ohjelmien käytöstä. Yläkoulussa voi olla kaikille pakollisia tieto- ja viestintätekniikan tai mediaviestinnän kursseja, ja opetussuunnitelmassa voi olla määriteltynä, minkä oppiaineen opettajilla on vastuu opettaa yleisten työkaluohjelmien käyttö (esimerkiksi tekstinkäsittely äidinkielessä ja taulukkolaskenta matemaattisissa aineissa).

Tärkeää on, että yhteiset sopimukset on selkeästi kirjattu opetussuunnitelmaan tai tietostrategiaan ja koulussa on myös sovitut käytännöt siihen, miten suunnitelmia päivitetään ja niiden toteutumista seurataan. Joissakin kouluissa vastuutehtävä teknisten taitojen opettamisen organisoinnista on annettu esimerkiksi koulun opettajista muodostetulle mediatyöryhmällä tai tvt-tiimille, joka päivittää taitotavoitteita säännöllisesti sekä seuraa aktiivisesti sitä, miten suunnitelmat toteutuvat eri luokka-asteilla ja oppiaineissa.

Koulun yhteinen verkkolehti

Hyvä esimerkki uudenlaisista koulun tietokäytännöistä on Koulumestarin alakoulun verkkolehti. Koulussa julkaistaan koulun yhteistä, julkista verkkolehteä. Yksi koulun opettajista on vastuullinen päätoimittaja, mutta lehdenteon käytännöt pyritään levittämään kaikille koulun oppilaille ja opettajille. Lehti toimii koulun yhteisenä muistina ja koulun historian taltioijana, sillä verkossa on kaikki aikaisemmatkin jutut. Yhteisen verkkolehden tekeminen on yksi keino turvata kaikkien oppilaiden ja opettajien digitaalisen teknologian käytön taitojen kehittyminen.

Koulumestarin koulun verkkolehti Into@ on avoimesti verkossa nähtävillä.

Verkkolehti on toteutettu Opetushallituksen koulujen käyttöön tuottamalla lehdentekotyökalulla Lehtiverstas tai Magazine Factory, jonka avulla kuka tahansa voi perustaa verkkolehden ja ammattimaisia lehdenteon käytäntöjä soveltavan toimituskunnan. Osana EU-rahoitteista FICTUP-hankketta (Fostering ICT Usage in Pedagogical practices) on tuotettu tapauskuvaus (kirjallinen dokumentti ja lyhyitä videoita) siitä, miten Koulumestarin koulun opettaja Jarmo Elomaa organisoi opetushankkeen, jossa 5-luokkalaiset oppilaat tuottavat lehtijuttuja Koulumestarin koulun verkkolehteen. Katso kuvaus verkosta: Koululehti Magazine Factoryn avulla.