Tietokäytäntöjen kehittämishankkeet

(pdf)

Seuraavassa on esitelty kaksi hanketta liittyen tietokäytäntöjen kehittämiseen kouluissa.

Kuninkaantien molemmin puolin -hanke

Helsingissä toteutetussa neljän lähikoulun yhteishankkeessa Kuninkaantien molemmin puolin pyrittiin kehittämään alueellisesti yhtenäistä peruskoulua koulujen yhteisillä työskentelykäytännöillä. Hankkeessa mm. panostettiin yhteisen verkko-oppimisympäristön (Fronter) käytön edistämiseen opettajien ja oppilaiden välineenä sekä perustettiin julkiset Kuninkaantien koulufoorumi -verkkosivut oppilaiden töiden esittelyyn. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin ja perustettiin uudenlainen fyysinen työskentelytila koulujen käyttöön yhteistyössä Aalto-yliopiston InnoSchool-hankkeen kanssa, josta löytyy tietoa esimerkiksi InnoSchool-hankkeen loppuraportista:
Smeds, R., Krokfors, L., Staffans A. & Ruokamo, H. (2010). InnoSchool – välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. Espoo, Finland: SimLab.
Kuninkaantien molemmin puolin -hankkeen osanottajien kokemukset koulujen yhteisten käytäntöjen kehittämisestä on dokumentoitu erilliseen verkkosivustoon.

Yhteisöllinen koulu -hanke Helsingissä

Helsingin opetusviraston Mediakeskuksessa on toteutettu vuosina 2010–2011 kehittämishanke, jonka ideana on ollut kehittää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta koulun arjessa kehittäen oppilaiden kanssa tietokäytäntöjä, joissa hyödynnetään erityisesti yhteisöllistä mediaa ja mediatuotteiden tekemistä (esimerkiksi oppilaiden tuottamilla videoilla, animaatioilla, blogeilla ja koulun verkkosivuilla). Hankkeessa on kokeiltu sosiaalisen median ratkaisuja ja yhteisöllistä toimintaa tukevia toimintamalleja koulussa selvittäen, millaiset välineet ja toimintatavat voisivat istua koulun arkeen.

Kumppaneina hankkeessa ovat olleet Helsingin Nuorisoasiainkeskus ja Forum Virium Helsinki. Pilottikouluna on toiminut Porolahden peruskoulu Roihuvuoressa. Hanke on toteutettu vuosina 2010–2011. Yhteisöllinen koulu -hankkeella on omat verkkosivut.